Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

Kde nás najdete?

Adresa

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu

Úvod

Milé kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé.

 

Mnozí si jistě pamatují na dobu před více než deseti lety, kdy dětští kardiologové Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, jmenovitě primář Gruszka a asistent Pavlíček, poprvé zorganizovali setkání lékařů provádějících prenatální diagnostiku vrozených vad srdce plodu. Akce byla natolik úspěšná, že z původně komorního sezení v zasedací místnosti oddělení dětské kardiologie MNO vznikla postupem let regionální minikonference. Vyhledávali ji nejen kardiologové a kardiosonografisté, ale čím dál více také gynekologové, dětští lékaři a genetici. A protože kardiologická tématika již po čase nemohla naplnit celý program, byly postupně doplňovány přednášky a sdělení z jiných oblastí prenatální diagnostiky - ať už se jednalo o témata ultrazvuková či o oblast genetiky a genetického poradenství.

Od roku 2013 je toto setkání organizováno již nově vzniklým Centrem prenatální diagnostiky FN Ostrava, které zastřešuje Ambulanci prenatální diagnostiky Porodnicko-gynekologické kliniky FNO, Oddělení dětské a prenatální kardiologie Dětské kliniky FNO a Oddělení lékařské genetiky FNO. Téhož roku bylo pak toto setkání nazváno „Pětrošovým dnem" a navždy tak věnováno památce našeho předčasně zesnulého kolegy a kamaráda Michala Pětroše, který se měrou nejvyšší zasloužil o rozvoj prenatální diagnostiky v Moravskoslezském regionu.

Rádi bychom Vás proto jménem našeho Centra prenatální diagnostiky co nejsrdečněji pozvali k tomuto již tradičnímu podzimnímu setkání a věříme, že se nám podaří nejen zaujmout Vás zvolenými tématy přednášek, ale hlavně zprostředkovat milé setkání kolegů nad pracovními problémy v neformálním formátu. Těšíme se na vás!

Za organizační výbor

 

David Matura

koordinátor setkání